SKRIVET: 2011-04-08, kl 10:47:40 | PUBLICERAT I: Allmänt

Vi fortsätter på tema döden!

Aktiv dödshjälpt då, för eller emot?

Vi ska dela upp det i två olika kategorier:
Dom som inte gör något för att förhindra döden och dom som faktiskt ger död.

Den som inte gör något för att förhindra döden:
Kan t.ex vara vid självmord man gör inget för att förhindra en person från att ta sitt liv, genom att t.ex ge hjärt och lugn räddning. Oftast vet man inte om en person skall ta självmord eller inte men lek med tanken på att ni hade vetat om en nära vän som skulle göra det och ber er att inte hindra dom p.g.a det en eller andra skälet. Hade ni hindrat dom?

En vän som lider svårt av sjukdom eller annat som ni vet aldrig kommer få de bra igen, hade ni hindrat dom?
Jag kommer inte ihåg hur de var riktigt men det kanske någon av er vet, är det lagligt eller olagligt att inte hindra någon från att begå självmord?
Om ni vandrar in i köket och det står någon med en snara runt halsen, är det ett brott att inte hindra dom från att ta steget ut?
Detta kanske låter lite absurt men jag vet att jag har hört det för länge sen att det är olagligt att inte hindra i denna situationen. Givetvis tänker man inte på lagen i en sån här situation man hade nog försökt hindra dom rent instinktivt men det hade varit intressant att veta hur de ligger till.

Fråge ställning två, vill ni ha aktivdödshjälp i Sverige?
Förra året hade vi debatten om Kim som själv skrev till länsstyrelsen och bad om att få somna in, hon fick rätt och somnade in den 5 Maj 2010. Allt gick lugnt och stilla till.
Jag är faktiskt för aktivdödshjälp i Sverige, har man rätt att leva ska man ha rätten att dö, jag vill själv bestämma över mitt liv. Blir jag obotligt sjuk eller ohyggligt gamal och känner att jag gjort mitt så vill jag kunna avsluta mitt liv på ett värdigt sätt.

Några argument mot aktivdödshjälp: 

"Jag svär vid Apollon, läkaren, vid Asklepios, vid Hygieia och Panakeia samt vid alla gudar och gudinnor, tagande dem till vittne att jag så vitt jag förmår och mitt förstånd räcker skall hålla denna min ed och denna min förpliktelse.

Den som lärt mig denna konst skall jag akta lika högt som mina föräldrar, dela med honom vad jag äger och vid behov hjälpa honom; hans söner skall jag anse som mina bröder, och om de önskar lära denna konst skall jag undervisa dem däri utan lön eller förbindelse. Föreskrifter, muntliga föredrag och allt vad till undervisningen hör skall jag meddela mina och min lärares söner samt de lärjungar som avgivit skriftlig och edlig förpliktelse enligt läkarbruk, men icke åt någon annan.

Efter förmåga och omdöme skall jag vidtaga dietetiska anordningar till gagn för de sjuka, och vad som kan skada eller göra dem ont skall jag söka avvärja. Jag skall icke ge någon gift, om man ber mig därom, ej heller råda någon till dylikt: ej heller skall jag ge någon kvinna fosterfördrivande medel. I renhet och fromhet vill jag tillbringa mitt liv och utöva min konst. Stensnitt skall jag förvisso icke göra, utan överlåta denna praktik åt dem som därmed befattar sig.

I de hus där jag ingår vill jag ingå till fromma för de lidande och hålla mig fjärran från varje medveten fördärvbringande orättrådighet, särskilt från könsligt umgänge med kvinnor och män, såväl fria som slavar.

Vad jag under utövandet av mitt yrke eller under umgänget med människor utom yrket sett eller hört, och som möjligen är av beskaffenhet att ej böra utspridas, skall jag förtiga och anse som om det vore osagt.

Håller jag nu denna min ed och ej bryter däremot, så må det vara mig förunnat att njuta av livet och min konst, alltid och av alla ärad och aktad! Överträder jag den och blir menedare, så må motsatsen bli min lott!"
Detta är den gammla läkar eden som många ,dock inte Svenska läkare, svär när dom ska få sin läkarlegitimation.
Vi vanligt dödliga kan väl har väl bara hört talas om att läkare svär en ed där dom lovar att dom skall hjälpa livet så långt det är möjligt och inte göra ont med deras kunskap.
Men här har ni alltså hela. Jag kan väl förstå att svenska lärare inte kan ställa sig bakom detta eftersom vi har fria aborter i Sverige m.m men en omarbetad version kanske?

Ett argrumen emot, är läkaren som ska utföra detta, hur kommer han må?
Sjuksköterskorna som skall hjälpa personen att avsluta sitt liv kommer dom att klara av det?
Personerna som skall arbeta inom denna speciallvård alltså.
Desutom som det står ovan har ju faktiskt läkarna en ed att dom skall hjälpa liv och inte främja död.

För att korta ner detta inlägg lite tar vi bara det argumentet emot men för att vara rättvis så tar jag bar ett för också.

VARJE MÄNNISKA HAR RÄTT ATT BESTÄMMA ÖVER SITT EGET LIV OCH DÖD!
Linda aka Javamorsan

För mig är aktiv dödshjälp något som borde vara självklart och en rättighet för den som är sjuk och nära döden. Att få välja en fridfull väg in i döden framför en plågsam!

Vi hjälper våra djur att somna när dom är obotligt sjuka och bara lider. Det är synd om dom och dom skall slippa lida. Men våra egna skall ligga och lida i alla evighet för att livet är så mycket värt. Ett liv i en sjuksäng med grymma smärtor är inget liv.

För mig är frågan inte alls svår. Ett självklart ja till aktiv dödshjälp.

Men nu menar jag inte att alla som mår lite dåligt och vill dö skall få hjälp att dö nej nej.

Självmord i den bemärkelsen är något helt annat och hör inte hemma i dödshjälpdebatten!PUBLICERAT: 2011-04-08, 13:19:19 | URL: http://baralinda.se/wordpress/

KOMMENTERA DETTA INLÄGG:

NAMN Spara info?

E-POST (publiceras ej)

URL

Kommentar: